Jaka jest funkcja samochodowego filtru powietrza?

Głównym zadaniem filtru jest oczywiście filtrowanie. Konkretniej chodzi o zadbanie, aby do silnika nie dostawały się niepożądane zanieczyszczenia, które mogłyby zakłócać jego pracę. Podczas pracy silnik zasysa powietrze, które zawiera drobinki kurzu, pył i niewielkie cząsteczki innych zanieczyszczeń. Warto mieć świadomość, że nadmierne zabrudzenie silnika, może skutkować nawet jego unieruchomieniem. Choć są to raczej skrajne przypadki, nie występujące zbyt często, to należy wiedzieć, że zaniedbanie kwestii filtra powietrza może mieć bardzo nieprzyjemne konsekwencje.

Jak działa filtr powietrza?

Działanie filtra można porównać do tego, jak działa sitko. Dokładnie tak samo jak sitko, również filtr ma ograniczoną pojemność. Z czasem, kiedy ilość wyłapywanych zanieczyszczeń będzie się zwiększać, nasz filtr będzie się zapychać, co będzie zmniejszać jego skuteczność. Polecane filtry powietrza cechują się dużą pojemnością i długotrwałą skutecznością, dzięki czemu nie ma konieczności bardzo częstego ich wymieniania. Sprawnie działający, dobry filtr wpływa na wiele aspektów związanych z pracą naszego samochodu. Między innymi ma on znaczenie w takich kwestiach, jak:

  • większa ekologiczność jazdy – filtr blokuje również zanieczyszczenia uwalniane do atmosfery,
  • dbanie o równomierną pracę silnika – za sprawą zapewniania jak najmniejszych oporów podczas zasysania powietrza,
  • stan naszej kieszeni – niesprawny filtr powoduje zwiększone spalanie, co będzie wymagało większych nakładów finansowych podczas użytkowania samochodu,
  • dbanie o to, aby nie doszło do rozszczelnienia cylindra i tłoka

Polecane filtry powietrza

Co ile należy wymieniać filtr powietrza?

Rozpiętość przebiegu, podawanego przez producentów jest stosunkowo duża. Waha się bowiem od 15 do 40 tysięcy kilometrów. Najbardziej optymalnym rozwiązaniem, rekomendowanym przez mechaników, jest wymienianie filtra raz do roku, podczas przeglądu lub w momencie, kiedy od ostatniej wymiany przejedziemy około dwudziestu tysięcy kilometrów. Wyjątek stanowią sytuacje, w których poruszamy się po specyficznej nawierzchni, która jest wyjątkowo zabrudzona, błotnista lub pylista. Wówczas filtr powietrza należy wymieniać zdecydowanie częściej. W takich warunkach będzie on bowiem zdecydowanie szybciej ulegał zużyciu. Pamiętajmy, że zapchany filtr nie jest w stanie poprawnie pełnić swoich funkcji. Jeżdżąc z zapchanym filtrem narażamy się nie tylko na większe koszty użytkowania samochodu, ze względu na większe spalanie, ale również na to, że praca silnika zostanie zakłócona.